Hovedmenu

Jubilarer PDF Udskriv Email

 

50 års ordensjubilæum

 

Søsterloge nr. 25 Dronning Louise havde torsdag den 21. maj 2015 den glæde at kunne tildele ordenens 50 års hæderstegn til søster Else Byskov. Det var første gang i logens historie, at logen tildelte et 50 års hæderstegn. Til stede var søster deputeret storsire  Ilse Kristoffersen, søster distriktdeputeret storsire Evelyn Husted samt en del søstre fra Søsterloge nr. 95 Båndet i Viborg og mange søstre fra vor egen loge. Der var således lagt op til en ganske særlig festlig aften.

 

Søster Else Byskov blev for 50 år siden indviet i Rebekkalogen, og har op gennem tiden taget del i ordenens arbejde og haft mange tillidsposter,  hvoraf kan nævnes varetagelse af hvervet som logens skatmester samt været organist i 2 omgange – først fra 1971 til 1975 og derefter fra 1979 til 1999 – i alt en periode på næste 25 år.

 

Søster Else Byskov er en særdeles veloplagt og flittigt mødende søster og deltager med stor iver og opmærksomhed i logearbejdet.  Vorjubilar har en stor viden om vor loge og der er mange gange blevet trukket på denne viden. Søster Else Byskov er nemlig altid parat til - på en fin måde at dele ud af denne viden og vejleder gerne, når der er behov for det

 

Søster overmester Lene Dalsgaard sluttede sin tale med følgende: Kære søster Else Byskov, De har sat Deres fine spor i søsterloge nr. 25 Dronning Louise og De har på bedste vis været et forbilledligt eksempel for alle vi andre søstre. Jeg håber – og tror på, at De fortsat vil sætte Deres præg på vor loge – til gavn for os alle. Vor loge er søster Else Byskov en stor tak skyldig for det arbejde der er udført på de mange poster i årenes løb.

 

Efter en højtidelig og smuk ceremoni i logesalen samt en personlig tale af søster deputeret storsire Ilse Kristoffersen dannede veteranerne kreds omkring vor jubilar og hver og én afleverede en rød rose til søster Else Byskov. 

 

I det selskabelige blev holdt tale af blandt andet jubilarens afdøde mands datter søster eksstorrepræsentant Inge Lise Dybdal, Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar, Skive og søster eksmester Else Hadrup Justesen, Søsterloge nr. 25 Dronning Louise.

 

I dagens anledning var udfærdiget et specielt sanghæfte med sange valgt af dagens jubilar.

 

Det blev en minderig og dejlig aften, som vi alle vil tænke tilbage på med glæde.  

 

Som et lille bemærkelsesværdig kuriosum kan nævnes, at søster Else Byskov på jubilæums-aftenen bar den samme sorte kjole som på indvielsesaftenen   - hvem kan fremover mon præstere dette ?

 

 

 

elsebyskov hjemmside Large

 Siddende forrest fra venstre: søster jubilar Else Byskov og søster eksstorrepræsentant Inge Lise Dybdal 

Stående bagest fra venstre: Søster 2. storrepræsentant Inge-Lise Kornum, søster 1. storrepræsentant Kirsten

Vestring, søster overmester Lene Dalsgaard, søster undermester Jane Lyngsø Pedersen, søster deputeret storsire Ilse Kristoffersen, søster distriktsdeputeret storsire Evelyn Husted. 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 års ordensjubilæum

Søsterloge  nr. 25 Dronning  Louise havde den store glæde den 7. maj 2015 at kunne tildele Ordenens 40 års hæderstegn til søster Grethe Nielsen.  

En meget smuk ceremoni i en fyldt logesal hvor Storlogen var repræsenteret ved søster distriktsdeputeret storsire Evelyn Husted. Ved ceremonien holdt søster overmester Lene Dalsgaard en tale for vor jubilar og fremhævede alle de embeder og poster søster Grethe Nielsen har beklædt i sit 40-årige logeliv. Søster Grethe Nielsen blev indviet i Rebekkaloge nr. 25 Dronning Louise den 10. april 1975. Allerede fra 1979 til 1983 blev søster Grethe Nielsen udnævnt til inspektør og fortsatte på kapellanstolen også i 2 perioder til år 1987. Søster Grethe Nielsen blev valgt til en embedsmandspost, nemlig kasserer i 2 år fra 1987 til 1989 og efter en pause blev søster Grethe Nielsen ydre vagt i 1999 til 2001. Søster Grethe Nielsen har været med i de fleste udvalg og vor loge er så heldig at søster Grethe Nielsen igen har sagt ja til at være med i instruktionsudvalget i endnu en periode. Det er fantastisk at have en søster med så meget erfaring med i instruktionsudvalget Søster Grethe Nielsen har i mange år været en del af gradestaben, har beklædt rollen som Rebekka og har i flere år været påklæderske for vore skuespillere.

Søster Grethe Nielsen er også den søster i logen som har været proponent til flest søstre. Hele syv gange som proponent  for søster Anna Margrethe Lesner, vores afdøde søster Lis Hagen Jul, søster overmester Lene Dalsgaard, søster eksmester Anna Marie Laursen fra søsterloge nr. 95 Båndet, søster Gunhild Jensen, søster Birgit Lyngholm Andersen samt  vores nye lillesøster Birthe Mygind Sørensen, som er søster Grethe Nielsens svigerdatter. På de syv  søstres vegne takkede søster overmester Lene Dalsgaard søster Grethe Nielsen for at hun fandt dem værdige til at blive indviet i søsterloge nr. 25 Dronning Louise.  På selve 40 års jubilæumsdagen blev de søstre, som Grethe Nielsen er proponent for, inviteret hjem til lækkerier og en dejlig hyggelig dag.

Søster Grethe Nielsen er en særdeles flittig mødende søster og deltager med stor iver og opmærksomhed i logearbejdet  og på sin egen stille og venlige måde har søster Grethe Nielsen sat sit præg på logens arbejde.

Efter distrikts deputeret storsire Evelyn Husteds tale dannede logens veteraner en ring omkring vores jubilar, hvor søster Sørine Justesen holdt en lille tale og afleverede en buket blomster.

Det er med stor glæde at vi i Søsterloge nr. 25 Dronning Louise kunne fejre dagen med tildeling af 40 års hæderstegn i overværelse af søster Grethe Nielsens 3 børn og svigerbørn.

Alle søstre i søsterloge nr. 25 Dronning Louise  ønsker søster Grethe Nielsen hjertelig tillykke med  40 års hæderstegn .

 

 

grethe nielsen hjemmeisde Small

 

Fra venstre: søster Birthe Mygind Sørensen,  søster overmester Lene Dalsgaard, søster jubilar Grethe Nielsen, søster distriktsdeputeret storsire Evelyn Husted. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tale til søster Sørine Justesens 40 års ordensjubilæum den 9. februar 2017.

 

Kære Søster Sørine Justesen. Hjertelig tillykke med Deres 40 års ordensjubilæum.

 

Det er dejligt at se Deres datter Lisbeth Justesen og Deres 2 sønner Lars og Ole Justesen med Deres koner Karen og Nynne sidde her på hæderspladsen ved Deres side.

Denne aften er noget ganske særligt for Dem og for søsterloge nr. 25 Dronning Louise, for det er nemlig 40 år siden, de sagde ja til vores afdøde søster Gerda Bek og til at blive søster i vores loge.

De blev indviet i Rebekkaloge nr. 25 Dronning Louise den 27. januar 1977 og kom i løbet af 3 år igennem alle 3 grader.  Ret hurtigt efter blev De højre ass. ved undermester.

De har været med i de fleste udvalg i logen. De startede med festudvalget, fortsatte med sygeudvalget i 4 år, Instruktionsudvalget i 4 år, understøttelsesudvalget i 10 år.

De har i rigtig rigtig mange år været den søster som uanset vejr og vind begav Dem på kirkegården og lagde blomster på afdøde søstres grave når de kunne have haft fødselsdag. De har i denne embedsperiode besluttet Dem til at nu skal der en ny søster til denne opgave og søster Jette Mosegaard er ved at blive lært op.

Til gradearbejdet hører vi Deres dejlige stemme i logens sangkor.

8. 10 1992 havde logen den glæde at De blev proponent for vores søster Ane Lis Gundelund Jensen.

Søsterloge nr. 25 Dronning Louise har meget at sige Dem tak for.

Kære Søster Sørine Justesen. De er en særdeles flittig mødende søster og deltager med stor interesse i logearbejdet. Jeg håber De vil fortsætte med det, både til gavn for Dem selv og for vores loge.

Rigtig hjertelig tillykke.

 

 

sørine 010 small

 

 Stående fra venstre:

 Søster  storrepræsentant  Inge-Lise Kornum, søster sekretær Bente Søgaard,  søster kasserer Karen Margrethe Larsen,  søster overmester Lene Dalsgaard, søster undermester Jane Lyngsø Pedersen, søster fungerende eksmester Lisbeth Kjærgaard  og søster skatmester Lene Birk Laursen.

 

 siddende:

 søster jubilar Sørine Justesen 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Tale til søster Elisabeth Knudsens 40 års ordensjubilæum den 24. februar 2017.

Kære søster Elisabeth Knudsen. Rigtig hjertelig tillykke med Deres ordensjubilæum. Denne eftermiddag er noget ganske særligt for Dem og for søsterloge nr. 25 Dronning Louise, for det er nemlig 40 år siden De sagde ja til at blive søster i vores loge.

De blev indviet i rebekkaloge nr. 25 Dronning Louise den 24. februar 1977.

De startede Deres karriere i logen i 1983 som inspektør. Denne opgave påtog De Dem i 8 år.

De har været med i de fleste udvalg. Anskaffelsesudvalget i 3 perioder, sygeudvalget i 4 perioder, understøttelsesudvalget i 2 perioder og De har også været medlem af Dronning Louise fonden.

De har sunget med i vores logesangkor.

De har været med til at sy vores gradestabsdragter og De har doneret flere håndarbejder til logen.

Kære søster Elisabeth Knudsen. De har været en meget flittig mødende søster, indtil bentøjet begyndte at svigte Dem. De er en dejlig søster at besøge. Mange tak for mange gode snakke.

Vores loge er Dem stor tak skyldig for det arbejde, De har udført for vores loge. Jeg vil derfor med største glæde og stolthed om lidt overrække Dem vores Ordens 40 års hæderstegn.

 

 

 

 

 

 

  

Stående fra venstre:

Søster  storrepræsentant Kirsten Vestring, søster sekretær Bente Søgaard, søster storrepræsentant  Inge-Lise Kornum, søster distriksdeputeret storsire Evelyn Husted, søster eksmester Ulla Kyed, søster overmester Lene Dalsgaard, søster undermester Jane Lyngsø Pedersen,  søster skatmester Lene Birk Laursen, søster kasserer Karen Margrethe Larsen og søster fungerende eksmester Lisbeth Kjærgaard.

 

Siddende:

søster jubilar Elisabeth Knudsen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kære søster Johanne Brix.

 

 

 

Denne aften er noget ganske særligt, for det er nemlig 40 år siden, at De sagde ja til at blive søster i vor loge,det vil sige at det er 2. gang de sidder her som midtpunkt – det er ganske specielt, mange når slet ikke at sidde her.

 

De blev indviet i vor loge den 8. september 1977. I løbet af 1,5 år var De igennem alle grader og parat i at tage del i arbejdet det vil sige april 1979.

 

Fra den 1981 - 1985 var de ydre vagt det vil sige to perioder-

 

Finansudvalget har de været medlem af ad flere omgange; fra 1993 – 1995 og igen fra 2011 – 2013.

 

Anskaffelsesudvalget var de med i fra 1995 – 1997 og er jo nu igen i denne termin fra 2017 – 2019.

 

De har været venstre assistent ved overmester 1999- 2001

 

Og med i festudvalget i tre perioder fra 2001 - 2007

 

Kendetegnende for Dem er at de ikke siger nej, når man beder dem om at gå ind i et udvalg. Næh tværtimod sagde De tak, da jeg fornylig bad Dem gå med i et udvalg.

 

Det var rigtig dejligt.

 

Vores loge er Dem stor tak skyldig for det arbejde, De har udført på disse mange poster i årenes løb.

Rigtig hjertelig tillykke med Deres 40års jubilæum

 

 

 

 

 

Stående fra venstre:

 

Søster  kasserer Karen Margrethe Larsen , søsterovermester  Jane Lyngsø Pedersen , søster distriksdeputeret storsire Evelyn  Husted, søster sekretær Inge Gylling,  søster undermester  Bente Søgaard, søster skatmester Annette Peterson Nielsen,

 

 

 

Siddende:

 

søster jubilar Johanne Brix 

 

 

 

  

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma